Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

z dniem 20 marca 2014 adres strony internetowej został przeniesiony

dps.strzelceop.pl